Käyttöpääoman vapauttaminen

Käyttöpääoman vapauttaminen tuo yritykseen uusia rahavaroja, jotka voidaan sijoittaa uuteen kasvavaan liiketoimintaan. Liiketoiminnan kasvaessa pääomaa sitoutuu toimintaan eikä kannattava kasvu ole useinkaan mahdollista. Taseen kiinteän omaisuuden lisäksi pääomaa sitoutuu varastoihin ja saataviin. Myös ostotoiminnan tehostaminen voi tuoda lisävaroja liiketoimintaan.


"Suo ei kasva kiviä, eikä kangas karpaloita. Kyllä maailma opettaa, jos ei muuta niin kävelemään"


Borentum tekee yritykselle arvion näiden toimenpiteiden vaikutuksesta tutkimalla tilinpäätökset. Tämän jälkeen tehdään arvio mahdollisista vaikutuksista ja asetetaan yhdessä sovitut tavoitteet . Seuraava vaihe on avainhenkilöiden sitouttaminen kouluttamalla projektiin. Borentum on mukana koko projektin toteutusvaiheen.

Yritys hyötyy projektista parantamalla kannattavuuttaan ja rahoitusasemaansa, jolloin myös osakkaat hyötyvät siitä.

<< Palaa takaisin tuotelistalle