Kurssiriskin hallinta

Suomen ja useimpien Euroopan maiden siirryttyä Euroon kurssiriskien hallinta on tältä osin eliminoitu. Sen sijaan sellaiset yritykset, jotka tekevät muiden kuin euro-valuuttaisten maiden kanssa kauppaa eri valuutoilla kohtaavat kurssiriskin.

On huomattava, että kurssiriskin merkitys voi olla moninkertainen maksettuun korkoon verrattuna. Borentum voi arvioida näitä riskejä ja etsiä suojautumiskeinoja valuuttariskien eliminoimiseksi.


"Yksi väärä penninki vie yhdeksän hyvää myötänsä"


<< Palaa takaisin tuotelistalle