Luotot ja niiden kilpailuttaminen
Rahoituslaitosten luottojen hinnoittelun perusteet vaihtelevat ja usein on vaikea saada selvää todellisesta korkokustannuksesta. Luoton kustannukset muodostuvat yleensä järjestelypalkkiosta, luoton pohjakorosta ja asiakaskohtaisesta marginaalista, joista muodostuu rahoituksen kustannus. Myös luoton kestoaikana voi syntyä kustannuksia esim. vaihdettaessa korkoperustaa. Hinnan lisäksi vaakakupissa on rahoittajan palvelun laatu, joka usein on pankkiasioinnin tärkeimpiä perusteita.

Borentum neuvottelee puolestanne hinnoittelun yksittäisen tai useamman rahoittajan kanssa ja laskee rahoituksen kokonaiskustannukset, joka helpottaa vaihtoehtojen valintaa. Toimeksianto koostuu yleensä seuraavista osista:

• Tilinpäätösanalyysi

• Kassavirtalaskelma

• Rahoittajille valmis esitys

• Vakuudet ja vakuusvajeen kattaminen


"Eihän rahaa tartte muussa kun velan maksussa"

Luotot ovat yleensä lyhytaikaisia alle vuoden tai pitkäaikaisia 1-7 vuotta. Pitkäaikainen luotto on tarkoitettu pääasiassa investointien rahoittamiseen. Yrityksellä on myös tarjolla tuonti- ja vientikauppaan useita vaihtoehtoja.

Yritys ei aina ole hyödyntänyt tarjolla olevia vaihtoehtoja vakuuksista ja vakuusvajeen kattamiseen voi löytyä ratkaisu esimerkiksi toissijaisten täytevakuuksien kautta.

Kaupan rahoituksen eri vaihtoehtoihin kuuluvat myös leasing rahoitus sekä ulkopuolisten rahoituslähteiden kartoitus sekä yrityksen oman pääoman rahoituskeinot.

<< Palaa takaisin tuotelistalle