Saneeraustoimenpiteet ja kannattavuuden parantaminen

Liikevaihdon laskiessa tai kustannusten noustua yrityksen kannattavuus voi heikentyä tasolle, jossa rahoittajat eivät enää halua antaa enempää luottoa. Rahoittajalle ulkopuolisen esittämä suunnitelma on usein puolueettomampi. Saneeraustoimet kannattaakin aloittaa ennen kuin tähän tilanteeseen joudutaan. Aina se ei kuitenkaan ole mahdollista, jolloin velkojat voivat yrittää ulosmitata saataviaan ulosotto- ja konkurssiuhilla. Borentum tekee yritykselle aluksi tilannearvion ja sen jälkeen saneeraussuunnitelman, jonka pohjalta ehkä voidaan välttää edellä mainitut tilanteet. Usein näillä toimenpiteillä saadaan yritys taas jaloilleen ja toimintaa voidaan jatkaa. Liiketoimintaa tulee kuitenkin olla niin paljon, että saneerauksella on vaikutusta.


"Ei kivi kipuja itke, paasi vaivoja valita. Eikä työt tekemällä lopu, mutta tekemättä loppuu hyvinkin nopeasti. Keli se on, joka kuorman vetää eikä hevonen"


Tilannearvio pohjautuu tapaamiseen ja toimeksiantoon. Näiden pohjalta Borentum laatii kirjallisen esityksen. Yritys voi sen pohjalta joko jatkaa itse tai voidaan sopia saneerausohjelma projektina.

• Tilannearvio

• Tavoitteiden asettaminen

• Saneeraustoimet: yrityksen omat toimet, vapaaehtoinen velkajärjestely, yrityssaneeraus, konkurssin estäminen

• Kannattavuuden parantaminen

Kannattavuuden parantamiseksi tehdään myös tilannearvio ja tavoitteet. Lähtökohtana on olemassa oleva liiketoiminta ja sen kannattavuuden parantaminen. Projekti lähtee liikkeelle seuraavasti:

• Tilannearvio

• Tavoitteiden asettaminen

• Toimenpiteet

• Seuranta

Borentum laatii aluksi tilannearvion ja sen jälkeen päätetään mihin tavoitteet asetetaan. Borentum toimii neuvonantajana ja voi tarvittaessa koota laajemmankin asiantuntijaverkon seuraavilta alueilta:

• Markkinointijohto

• Hallinto ja Atk

• Logistiikka ja tuotanto

• Juridiset palvelut


<< Palaa takaisin tuotelistalle