T o i m e k s i a n t o j aRahoitus

 
Pankkien ja vakuutusyhtiöiden rahoituspakettien kilpailuttamisia

Lukuisien kiinteistöhankkeiden tutkimisia sijoittajan näkökulmasta ja rahoitusesitysten laatimisia

Korko- ja valuuttariskien kartoituksia ja suojaamisia

Saneerattavien yritysten ja niiden johtajien luottojen uudelleenjärjestelyjä

Luottotietorekisterin puhdistumiseen johtavia toimeksiantoja

Yhteistoiminta pääomasijoittajien ja rahoittajien kanssa

EU-rahoituskoulutuspaketti, luentosarja Tallinnassa


Liikkeenjohdon konsultointi

 
Yrityskauppojen neuvotteluja, tunnustelutehtäviä, toimeksiantoja ja yritysten arvonmäärityksiä

Saneeraus- ja kannattavuuden parantamisohjelmia

Käyttöpääoman vapauttamisprojekteja

Toimeksiantoja yrityksen kansainvälistämisestä

Sijoitusmuistio kansainvälisestä hotelli-investoinnista Suomessa

Yhtiöittämisten tutkiminen ja suositusten tekeminen

Maa-alueen kehittämissuunnitelmat ja rahoitusjärjestelyt

Etabloitumiset Baltiaan, tunnustelut ja kannattavuustutkimukset

Yrityksen sijoitusstrategian hiominen